Polityka cookies

Administrator danych

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest:

Eurogama sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 225
02-486 Warszawa

Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorstw w Warszawie pod numerem KRS: 0000735164, uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i jesteśmy do tego zobowiązani
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest uregulowanie wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem danych różnych użytkowników przeglądanie strony internetowej lub podawanie swoich danych osobowych w różnych formularzach, które można na niej znaleźć.

Dane osobiste

Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują lub mogą Cię zidentyfikować. Za pośrednictwem strony internetowej, w odpowiednich polach w tym celu gromadzone są dane osobowe, które podaje nam Użytkownik: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon numer, kod pocztowy, miasto itp. Ponadto gromadzone są wszystkie dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie nam przekazuje z sieci społecznościowych, W których użytkownik jest zarejestrowany. W takim przypadku ustawienia prywatności będą zależeć od konfiguracji ustawionej przez użytkownika, a także warunków samej sieci społecznościowej.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, nie oznacza to, że musi on podać jakiekolwiek informacje o swoich danych osobowych. Jednakże, jeśli takie informacje zostaną dostarczone, dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i zawsze podlegają zasadom i prawa zawarte w RODO 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. i LOPDGDD 3/2018 z 5 grudnia.

Cel, czas trwania i legalność przetwarzania:

Przetwarzamy dane przekazane nam przez użytkownika w następujących celach:

Aby zająć się aplikacją lub żądaniem użytkownika złożonym za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam przetwarzanie i zarządzanie jego aplikacją, zapytaniem lub dowolnym żądaniem złożonym przy użyciu wspomnianego formularza. Będziemy przechowywać te dane przez czas niezbędny do spełnienia żądania i przez ten czas według ustanowionego prawa, na co najmniej 3 lata.

Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika przy zaznaczeniu pola wyboru akceptacja naszej polityki prywatności przed wysłaniem zapytania. Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jego wycofaniem. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam przetwarzanie rejestracji przedłużenia gwarancji użytkownika dokonanej za pomocą formularza przedłużenia gwarancji na stronie internetowej. Będziemy przechowywać te dane przez czas niezbędny do spełnienia żądania oraz przez czas określony prawem minimalny, czas trwania 3 lata. Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika przy zaznaczeniu pola wyboru akceptacja naszej polityki prywatności przed wysłaniem zapytania. Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jego wycofaniem.

Aby wysłać informacje i biuletyny o Eurogama sp. z o.o. kiedy mamy zgodę użytkownika, możemy gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe, aby przesyłać mu informacje o naszych produktach i usługach. Przechowujemy dane te dopóki użytkownik nie cofnie zgody na ich przetwarzanie ustanowione przez prawo i na okres minimum 3 lat. Eurogama sp. z o.o.

Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika przy zaznaczeniu pola wyboru akceptacja naszej polityki prywatności przed zapisaniem się do newslettera w formularzu przeznaczonym do tego celu na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Aby poprawić komfort użytkowania podczas przeglądania strony internetowej. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak użytkownik nie odwołuje zgody na ich przetwarzanie przez usunięcie plików cookie, na czas określony prawem i przez co najmniej 3 lata.

Uzasadnioną podstawą usprawnienia przeglądania stron internetowych jest zgoda udzielona przez użytkownika na akceptację plików cookie. Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Aby zarządzać naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłać użytkownikom informacje o naszych działaniach i produktach. My utrzymamy dane te dopóki użytkownik nie cofnie zgody na ich przetwarzanie ustanowione przez prawo i na okres minimum 3 lat. Uzasadnioną podstawą do zarządzania naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłania użytkownikom naszych działań i nowych funkcji jest zgoda, której nam udzielono. Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na to zgodność przetwarzania z prawem na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Aktualizacja danych

Abyśmy mogli aktualizować dane osobowe, użytkownik musi zawsze informować nas o wszelkich zmianach tych danych; jeśli tego nie robi, nie możemy ponosić odpowiedzialności za prawdziwość danych.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i gwarantuje, że wszystkie podane informacje są zgodne. On / ona jest zobowiązany do powiadomienia o wszelkich zmianach.

Dane stron trzecich

Jeśli użytkownik poda dane podmiotu trzeciego w jakimkolwiek celu Eurogama sp. z o.o. gwarantuje, że uzyskał dane te zgodnie z prawem, wcześniej poinformowały zainteresowane strony, uzyskały zgodę na ich przekazanie, oraz że podane informacje są dokładne i prawdziwe.

Obowiązkowy charakter wymaganych informacji

Wszystkie nasze formularze mają gwiazdkę (*), aby wskazać, które dane są obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie wypełni tych pól, lub nie zaznacza pola polityki prywatności, informacje nie zostaną wysłane.

Używanie haseł

Aby uzyskać dostęp do konta, UŻYTKOWNIK musi wybrać „Zaloguj się” i podać adres e-mail oraz hasło wygenerowane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z zasadami złożoności ustalonymi w każdym momencie w sieci. Użytkownicy są odpowiedzialni za odpowiednią opiekę i poufność wszelkich posiadanych identyfikatorów i / lub haseł wybranych w rejestracji i zobowiązują się nie przekazywać swoich praw stronom trzecim ani zezwalać na dostęp do nich osobom postronnym.

Podobnie, obowiązkiem użytkownika będzie niezwłoczne powiadomienie Administratora o każdym fakcie, niewłaściwego użycia identyfikatora i / lub hasła, takie jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Masz prawo dostępu do swoich danych i uzyskania potwierdzenia ich przetwarzania, a także kopii
przetwarzanych danych osobowych. Masz prawo do ich aktualizacji i żądania poprawienia wszelkich niedokładnych danych, lub zażądać usunięcia danych, gdy nie są one konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych i sprzeciwić się ich przetwarzaniu poprzez cofnięcie Twojej zgody, a także Twoje prawo do przenoszenia danych. Podobnie, masz prawo nie być przedmiotem decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami

Eurogama sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok. 225
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@zelmer.pl

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Każdy, kto przekazuje dane za pośrednictwem formularzy na tej stronie i akceptuje przetwarzanie takich danych, oświadcza że ma przynajmniej 14 lat. Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej jest zabronione dla osób poniżej 14 roku życia. Jeśli w dowolnym momencie Administrator danych wykryje, że osoba poniżej 14 roku życia podała dane osobowe, anulujemy te dane. Dodatkowo, rodzice lub opiekunowie mogą w każdym przypadku napisać do Eurogama sp. z o.o. aby zablokować każde konto dostępu utworzone przez nieletnich.

Portale społecznościowe

Celem narzędzi społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp. lub innych sieci społecznościowych jest zapewnienie widoczności i rozpowszechnianie działań, które mają miejsce w naszej organizacji. Te narzędzia społecznościowe przechowują dane osobowe na serwerach odpowiednich usług i podlegają ich własnej polityce prywatności. Zaleca się przejrzenie i przeczytanie warunków użytkowania i polityki prywatności sieci społecznościowej w momencie rejestracji, z uwzględnieniem różnych konfiguracji możliwości dotyczące prywatności profilu użytkownika w sieci społecznościowej. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z sieci społecznościowych wszelkich publikowanych przez osoby trzecie informacji naruszających legalność, zachęcających do ich naruszania lub zawiera wiadomości naruszające godność ludzką lub instytucji. Podobnie Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zgłoszenia profili autora takich treści.

Plik cookie to niewielki plik, który jest pobierany i przechowywany na komputerze użytkownika, gdy on / ona uzyskuje dostęp do strony internetowej. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym, między innymi, do przechowywania i odzyskiwania informacji o nawykach przeglądania użytkownika oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera, mogą one zostać wykorzystane do rozpoznania użytkownika.

Użytkownik ma możliwość zapobiegania generowaniu plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce. Możesz uzyskać więcej informacji, czytając naszą poniższą Politykę Plików Cookie.

Pliki cookie i inne podobne technologie, takie jak lokalne współdzielone obiekty, flashowe pliki cookie lub piksele, są narzędziami używanymi przez serwery WWW do przechowywania i odzyskiwania informacji o odwiedzających witrynę, a także do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.
Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, aby ulepszyć nasze usługi, dostosować naszą stronę internetową, ułatwić użytkownikom przeglądanie strony, oferować lepsze wrażenia podczas korzystania ze strony, identyfikować problemy, a tym samym ulepszać witrynę, przeprowadzać pomiary i statystyki użytkowania oraz wyświetlać reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując korzystanie ze
stron internetowych.

Zgoda

Informujemy, że możemy korzystać z plików cookie na Twoim urządzeniu, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, z wyjątkiem przypadków, w których pliki cookie są niezbędne do przeglądania naszej strony internetowej. Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy mogli używać plików cookie, które nam na to pozwolą
aby zebrać więcej informacji na temat Twoich preferencji i dostosować naszą stronę internetową do Twoich indywidualnych zainteresowań.

W zależności od czasu ich trwania pliki cookie mogą być:

Ciasteczka sesyjne: te pliki cookie służą do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te pliki cookie nie są przechowywane na komputerze użytkownika, gdy sesja wygasa lub gdy użytkownik zamyka przeglądarkę.

Trwałe pliki cookie: dzięki tym plikom cookie dane są przechowywane na komputerze użytkownika, można uzyskać do nich dostęp i są przetwarzane, gdy użytkownik opuszcza stronę internetową i kiedy ponownie się z nią łączy. Te pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie przez użytkownika.

W zależności od zarządzającej nimi organizacji:

Własne pliki cookie: te pliki cookie są wysyłane do terminala użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez właściciela strony internetowej, z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich: te pliki cookie są wysyłane do terminala użytkownika z komputera lub domeny, którą nie zarządza właściciel strony internetowej, z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika, ale przez inną organizację, która przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookie. Ponadto, jeśli pliki cookie są instalowane z komputera lub domeny zarządzane przez właściciela witryny, ale gromadzone przez nich informacje są zarządzane przez stronę trzecią, będą również uważane za pliki cookie stron trzecich.

W zależności od celu:

Techniczne pliki cookie: te pliki cookie pozwalają użytkownikowi przeglądać stronę internetową, platformę lub aplikację i korzystać z nich istniejących na niej opcji lub usługi, takie jak monitorowanie ruchu i przesyłanie danych, identyfikacja sesji, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składowych zamówienia, realizacja procesu zakupu zamówienia, rozpatrywanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, z wykorzystaniem zabezpieczeń elementów podczas przeglądania, przechowywania treści w celu rozpowszechniania filmów lub dźwięku lub udostępniania treści w serwisach społecznościowych.

Pliki cookie geolokalizacji: służą do znalezienia Twojej lokalizacji użytkownika, gdy zamawiasz usługę. Ten plik cookie jest anonimowy i służy na przykład do oferowania odpowiednich informacji w zależności od kraju, w którym się znajdujesz.

Pliki cookie dostosowywania: umożliwiają one użytkownikowi dostęp do usługi z określonymi predefiniowanymi informacjami ogólnymi zależne od szeregu kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, rodzaj używanej przeglądarki, w celu uzyskania dostępu do usługi, konfiguracji regionalnej, z której można uzyskać dostęp do usługi itp.

Pliki cookie Analytics: pozwalają odpowiedzialnemu za nie podmiotowi śledzić i analizować zachowanie użytkowników strony internetowej, z którą są połączone. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są wykorzystywane do mierzenia aktywności w witrynie, platformie lub aplikacji oraz w celu tworzenia profili przeglądania dla użytkowników tej witryny, platformy lub aplikacji, w celu wprowadzenia ulepszeń zgodnie z analizą wykorzystania danych przez użytkowników.

Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie pozwalają nam jak najskuteczniej zarządzać ofertą reklamową
miejsca na stronie internetowej, dostosowując treść reklamową do treści żądanej usługi lub sposobu użytkowania naszej strony internetowej.

Pliki cookie reklam behawioralnych pozwalają nam na efektywne zarządzanie powierzchniami reklamowymi na stronie internetowej. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkownika uzyskane w wyniku ciągłej obserwacji Twoich zwyczajów związanych z przeglądaniem, co pozwala nam opracować specjalny profil do wyświetlania reklam dostosowanych do tego profilu.

PHPSESSID: ściśle niezbędny techniczny plik cookie, który zawiera identyfikator sesji. Jest usuwany, gdy
przeglądarka jest zamknięta.

_icl_current_language: służy do zapamiętywania wyboru języka na stronach internetowych, które są wielojęzyczne. Funkcja wyboru języka. Koniec sesji wygasa.

views_cookie_policy: służy do wizualizacji polityki plików cookie i zarządzania nią. Wygasa za 1 dzień.

_ga: plik cookie Google Analytics, który włącza funkcję monitorowania dla pojedynczych odwiedzin. Przy pierwszym wejściu użytkownika strona internetowa za pośrednictwem przeglądarki, ten plik cookie zostanie zainstalowany. Gdy ten użytkownik ponownie wejdzie na stronę przy użyciu tej samej przeglądarki, plik cookie uzna, że ​​jest to ten sam użytkownik. Tylko jeśli użytkownik zmieni przeglądarkę, zostanie uznany jako inny użytkownik. Wygasa 2 lata po ostatnim użyciu.

_gat: ten plik cookie jest powiązany z Google Analytics Universal. Służy do ograniczenia prędkości żądania

– ograniczenia w sprawie gromadzenia danych w witrynach o dużym ruchu. Wygasa po 10 minutach.

_gid: jest generowany automatycznie i transparentnie dla sieci z powodu pewnych kodów pomiarowych. Wygasa po 1 dniu.

Użytkownik może w dowolnym momencie zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na urządzeniu, zmieniając ustawienia w przeglądarce zainstalowanej na komputerze.

Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, nie uniemożliwi to przeglądania strony, ale korzystanie z niektórych usług może być ograniczone w rezultacie przeglądanie może być mniej satysfakcjonujące.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę związaną z Polityką dotyczącą plików cookie i może usunąć pliki cookie zapisane w witrynie urządzenia, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej, jak opisano powyżej.

Chrom

 1. Wybierz ikonę Narzędzia
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści.
 5. Usuń pliki cookie: kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryny…
 6. Nie zezwalaj na przechowywanie plików cookie.
 7. Kliknij Usuń dane przeglądania (pusta pamięć podręczna).
 8. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.
 9. Aby uzyskać więcej informacji o Chrome, kliknij tutaj: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Wersja 11

 1. Wybierz Narzędzia / Opcje internetowe.
 2. Kliknij plik „Ogólne”.
 3. W sekcji „Historia przeglądania” kliknij Usuń historię przeglądania po wyjściu.
 4. Wybierz Usuń pliki.
 5. Wybierz Usuń pliki cookie.
 6. Kliknij przycisk Usuń.
 7. Kliknij OK.
 8. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.

Aby uzyskać więcej informacji o Internet Explorerze, kliknij tutaj:
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox Wersja 18

 1. Wybierz Firefox | Historia | Wyczyść historię.
 2. Obok „Szczegóły” kliknij strzałkę w dół.
 3. Zaznacz następujące pola wyboru: Pliki cookie, pamięć podręczna, aktywne logowanie
 4. Używając „Zakresu czasu do wyczyszczenia” w menu rozwijanym, wybierz Wszystko.
 5. Kliknij Wyczyść teraz.
 6. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.
 7. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie indywidualnie w Preferencjach Firefoksa, w sekcji Historia dostępnej w Narzędzia> Opcje>
 8. Prywatność i ochrona.
 9. Aby uzyskać więcej informacji o Mozilla Firefox, kliknij tutaj: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari w wersji 5.1

 1. Wybierz ikonę Safari / Edytuj | Przywróć Safari.
 2. Zaznacz następujące pola wyboru: Wyczyść historię, Usuń wszystkie szczegóły strony internetowej
 3. Kliknij Przywróć.
 4. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Safari, kliknij tutaj: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera

 1. Opcje – Zaawansowane – Pliki cookie.
 2. Opcje plików cookie kontrolują sposób, w jaki Opera sobie z nimi radzi, a tym samym, czy są one akceptowane, czy odrzucane. Dla

Więcej informacji o Operze, kliknij tutaj: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Innych przeglądarkach

Zapoznaj się z dokumentacją zainstalowanej przeglądarki.