Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EUROGAMA sp. z o.o.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Twoich danych osobowych jest EUROGAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000735164 (dalej zwana również EUROGAMĄ).
EUROGAMA nie wyznaczyła inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z EUROGAMA pisemnie pod adresem:
Eurogama sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 225 02-486 Warszawa
oraz pod adresem email: rodo@zelmer.pl
W jaki sposób pozyskiwane są Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przekazujesz nam samodzielnie np. wypełniając formularz przedłużenia gwarancji, formularz kontaktowy bądź kontaktując się z nami za pomocą innych kanałów.
Jeżeli wchodząc na stronę Zelmer.pl zapisałeś się na newsletter, Twoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu email otrzymujemy od jego administratora tj. They.pl sp. z o.o.
W jakim celu EUROGAMA przetwarza Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?
Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza i przesłanego przez Ciebie zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli korzystasz z formularza przedłużenia gwarancji Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania zgłoszeniem przedłużenia gwarancji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez EUROGAMA informacji dotyczących produktów, usługi i nowości na podany przez Ciebie adres email lub numer telefonu, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących oferty EUROGAMA wskazanym przez Ciebie kanałem komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli kontaktujesz się z EUROGAMA w inny sposób Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes EUROGAMA polegający na prowadzeniu korespondencji i obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli wchodzisz na fanpage EUROGAMA na Facebooku Twoje dane osobowe (nick, komentarze, polubienia, wiadomości, chat) przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a, w szczególności przekazywania informacji o bieżącej działalności EUROGAMA i promowania marki.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes EUROGAMA polegający na prowadzeniu fanpage’a i promocji marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli bierzesz udział w konkursie organizowanym przez EUROGAMA Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli korzystasz z usług gwarancyjnych świadczonych przez EUROGAMA Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia gwarancyjnego i wykonania umowy gwarancyjnej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jeżeli zgłaszasz reklamację Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jej rozpatrzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes EUROGAMA polegający na rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i zarządzania procedurą reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
EUROGAMA może przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu:
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes EUROGAMA polegający na obronie przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).
 wykonania obowiązku prawnego np. związanego z księgowością i archiwizowaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Komu EUROGAMA przekazuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez EUROGAMA podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. urzędowi skarbowemu) a także podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi np. informatyczne, prawne, marketingowe, księgowe czy transportowe, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z EUROGAMA i zgodnie z jej poleceniami.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie podlegają one profilowaniu czy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
3. Jak długo EUROGAMA przetwarza Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez EUROGAMA do czasu realizacji wskazanych celów przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jest to niezbędne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, EUROGAMA przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania.
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EUROGAMA, będą one przetwarzane przez czas trwania tego interesu, chyba że wcześniej wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a EUROGAMA nie będzie dysponować inną podstawą prawną ich przetwarzania.

4. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez EUROGAMA. Przekazanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę (oznaczone symbolem *) jest dobrowolne, a odmowa lub cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
5. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych przez EUROGAMA?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EUROGAMA masz prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes EUROGAMA),
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz ją cofnąć w każdym czasie przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na wcześniej dokonane czynności przetwarzania.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw, skontaktuj się z EUROGAMA.
W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-12inistratora tj. They.pl sp. z o.o.
W jakim celu EUROGAMA przetwarza Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna ich
przetwarzania?
Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu
obsługi formularza i przesłanego przez Ciebie zapytania. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone
symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli korzystasz z formularza przedłużenia gwarancji Twoje dane osobowe przetwarzane są
w celu zarządzania zgłoszeniem przedłużenia gwarancji. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone
symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez EUROGAMA informacji dotyczących
produktów, usługi i nowości na podany przez Ciebie adres email lub numer telefonu, Twoje
dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących oferty
EUROGAMA wskazanym przez Ciebie kanałem komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli kontaktujesz się z EUROGAMA w inny sposób Twoje dane osobowe przetwarzane są w
celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes EUROGAMA polegający na prowadzeniu
korespondencji i obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli wchodzisz na fanpage EUROGAMA na Facebooku Twoje dane osobowe (nick,
komentarze, polubienia, wiadomości, chat) przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a, w
szczególności przekazywania informacji o bieżącej działalności EUROGAMA i promowania marki.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
EUROGAMA polegający na prowadzeniu fanpage’a i promocji marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli bierzesz udział w konkursie organizowanym przez EUROGAMA Twoje dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli korzystasz z usług gwarancyjnych świadczonych przez EUROGAMA Twoje dane
osobowe przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia gwarancyjnego i wykonania umowy
gwarancyjnej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jeżeli zgłaszasz reklamację Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jej rozpatrzenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
EUROGAMA polegający na rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i zarządzania procedurą
reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
EUROGAMA może przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu:
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony
interes EUROGAMA polegający na obronie przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f).
 wykonania obowiązku prawnego np. związanego z księgowością i archiwizowaniem.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Komu EUROGAMA przekazuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez EUROGAMA podmiotom uprawnionych do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. urzędowi skarbowemu) a także podmiotom
świadczącym na jej rzecz usługi np. informatyczne, prawne, marketingowe, księgowe czy
transportowe, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z EUROGAMA i
zgodnie z jej poleceniami.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji
międzynarodowych i nie podlegają one profilowaniu czy zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
3. Jak długo EUROGAMA przetwarza Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez EUROGAMA do czasu realizacji wskazanych celów
przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Okres przetwarzania
danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jest to niezbędne do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń.
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, EUROGAMA
przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania.
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
EUROGAMA, będą one przetwarzane przez czas trwania tego interesu, chyba że wcześniej
wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a EUROGAMA nie będzie dysponować inną
podstawą prawną ich przetwarzania.
4. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez
EUROGAMA. Przekazanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę
(oznaczone symbolem *) jest dobrowolne, a odmowa lub cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi
negatywnymi konsekwencjami.
5. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych przez EUROGAMA?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EUROGAMA masz prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
EUROGAMA),
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody,
możesz ją cofnąć w każdym czasie przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na wcześniej dokonane
czynności przetwarzania.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw, skontaktuj się z EUROGAMA.
W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje
Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.