Recyklace

Upozornění týkající se správné likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

  • Odevzdejte starý spotřebič v obchodě, kde kupujete nový spotřebič stejného typu, který je určen ke stejnému použití.
  • Odneste své malé spotřebiče do velkého supermarketu (s prodejní plochou > 400 m2), kde se prodávají spotřebiče, a nebudete si muset kupovat nový.
  • Odpadní elektrická a elektronická zařízení odevzdejte v místě dodání.
  • Odpadní zařízení odneste na sběrné místo. Nejbližší sběrná místa naleznete na webu místních úřadů nebo nástěnce městského úřadu.
  • Nechejte zařízení v servisním středisku. Pokud je oprava zařízení nerentabilní nebo nemožná z technických důvodů, je servisní středisko povinné zařízení bezplatně převzít.

 

Symbol sběru tříděného odpadu

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodní dokumentaci znamená, že produkt nesmí být vyhozen spolu s běžným komunálním odpadem.  Odpovědností uživatele je doručit odpadní zařízení na určené sběrné místo pro jeho řádnou recyklaci. Označení také znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

POZNÁMKA:

Použité zařízení nelikvidujte společně s jiným odpadem!

Za nedodržení můžete dostat pokutu.

Správná likvidace starého zařízení pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Recyklací materiálů získaných z odpadního zařízení také šetříme přírodní zdroje naší Země.